Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Güvenliği Eğitimi

Eğitim İçeriği

6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile, kurumların dijital ortamda kullanıcılar ile ilgili sakladığı verilerin oluşturduğu yükümlülükler ve bu konu ile ilgili uygulanacak esaslar düzenlenmiştir. SiberZincir Akademi, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında engin saha tecrübesine sahip iş ortaklarıyla beraber çalışarak, kurumunuzun ihtiyacı olan yönlendirmeyi ve desteği sağlayacak Kişisel Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Güvenliği Eğitimi - VG101'i geliştirmiştir.

Program kapsamındaki gerekli temel bilgiler aşağıda sunulan konu başlıklarına bağlı olarak geliştirilen eğitim modüllerimizde işlenmektedir:

01. Kanun ve Kapsam

02. Kişisel Veri ve Diğer Terimler

03. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

04. Aydınlatma Yükümlülüğü

05. Açık Rıza Alma Yükümlülüğü

06. Hukuka Uygun Veri İşleme Yükümlülüğü

07. Veri Aktarımı

08. Veri Saklama ve İmha Yükümlülüğü

09. Veri Güvenliği

10. İlgili Kişinin Hakları ve Başvurusu

11. VERBİS

12. İdari Para Cezaları ve Cezai Yaptırımlar

13. Veri İhlali

14. KVKK Kültürü

  • Süre : 90 dakika
  • Kategori : Veri Güvenliği
  • Kitle : Genel